Menu:
Witamy w Recyplast [Rozmiar: 1223 bajtów]

Tempo wzrostu ludności świata i jeszcze szybszy wzrost produkcji dóbr materialnych oraz rozwój techniki spowodowały, że ludzkość stanęła wobec problemu braku niektórych surowców lub wyczerpywania się ich zasobów. Powstała konieczność szukania nowych źródeł dostarczenia gospodarce światowej materiałów i surowców.

Tworzywa sztuczne okazały się doskonałymi materiałami zastępczymi takich tradycyjnych często deficytowych materiałów jak stal, metale nieżelazne, drewno, skóra, materiały ceramiczne, kauczuk naturalny, wełna i inne. Efektem tego jest nieustanny wzrost ilości odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z różnych gałęzi gospodarki i przemysłu. W większości przypadków trafiają one na wysypiska śmieci, jednak ze względu na ich długi czas degradacji utrzymywanie ich na składowiskach jest niekorzystne.

Nadzieją na poprawę sytuacji jest ponowne wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych. Recykling jest jedną z kompleksowych metod ochrony środowiska naturalnego.

Firma RECYPLAST wpisuje się w działania mające na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Nie tylko dostarczamy tworzywa sztuczne służące dalszemu przetwarzaniu, lecz także skupujemy wszelkie surowce sztuczne będące skutkiem ubocznym działalności naszych klientów.

Ponadto zaopatrujemy firmy w opakowania foliowe, folię stretch, taśmy pakowe, doradzając najkorzystniejsze rozwiązania. Posiadając zezwolenia na odzysk i transport odpadów na terenie całego kraju jesteśmy wiarygodnym partnerem w biznesie, dbając jednocześnie o środowisko naturalne.


Recyplast     Recyplast     Recyplast    
Recyplast 2009 | Wszystkie prawa zastrzeżone